15 juli 2024

De scios scope 8 inspectie: wat houdt deze in?

scios scope 8 kosten

An electrician fixing up the wires and measuring volts

Als je een bedrijf runt met een kleine of grotere elektrische installatie, dan is de kans groot dat je af en toe enige inspecties kunt of zelfs moet laten uitvoeren. Dit om de risico’s die het werken met dergelijke installaties met zich meebrengt zo veel mogelijk te beperken. Een inspectie moet immers natuurlijk leiden tot een soort keurmerk of certificaat. Alleen hierdoor kun je aantonen dat er op een bepaald niveau gewerkt wordt bij jouw bedrijf. De scios scope 8 inspectie is in dit opzicht een gestandaardiseerde inspectie die te relateren valt aan de Nederlandse norm NEN 3140. Wat een scios scope 8 kan kosten is heel verschillend. Dit hangt af van de grootte en ‘vorm’ van de installatie en ook van de toepassing ervan.

scios scope 8 kosten

Waarom laat je deze inspectie uitvoeren?

scios scope 8 kosten

Laten we voorop stellen dat je volgens de Nederlandse wet niet verplicht bent de scios scope 8 inspectie te laten verrichten. Wel kan het zijn dat bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen eisen dat je dit keurmerk hebt en dus aantoonbaar veilig werkt. Voordeel van het kunnen overleggen van keurmerken die duiden op veilig werken is dat je een aantrekkelijke zakenpartner bent voor veel partijen. Ook maak je simpelweg de kans op schade op de werkvloer kleiner.